JEUX DES ERREURS

 

                                        A. ERREUR 1Ob 61787b mussocambadtx

 

Ob 61787b mussoberlustx

 

Ob 61787b mussolitx

 

                A ERREUR 2

                           Jean christophe cambadelis mussotx copy

 

                                          Jean christophe cambadelis berlutx

 

                          Jean christophe cambadelis 1culotte

                    MK 16/8/17